6 asiaa, joilla vaikuttaa kotihoitoon - Omaisten checklist

kotihoito

Tarvitseeko omaisesi päivittäistä apua arjessaan? Huomioi nämä asiat:

1) Hanki lupa omaisesi asioiden hoitamiseen

Jos omaisellasi on vielä oikeudellista toimintakykyä, pyydä häntä tekemään edunvalvontavaltuutus. Se on lupa viranomaisia varten, jolla voit todistaa olevasi oikeutettu saamaan tietoja läheisestäsi ja myös hoitamaan hänen asioitaan. Jos tätä kirjallista lupaa ei ole, päätöksentekokyvyn mennessä läheisesi asioista päättää viranomainen. Ei suinkaan läheisin ihminen. (Huom: Tämä koskee myös aviopuolisoita!)

2) Selvitä omaisesi lähellä toimivien yksityisten kotihoitopalvelujen tarjoajat

Kunnallinen kotihoito on ruuhkautunut, koska se mielletään ensisijaisena vaihtoehtona kotipalveluja hankittaessa. Tämän tulisi kuitenkin olla ensisijainen vain niille, keneltä läheisten tukiverkosto puuttuu täysin.

Pienet, sydämellään hoitotyötä tekevien hoitajien kotihoitoyritykset palvelevat joustavasti ja juuri niissä tarpeissa mitä asiakkaalla on. Tähän ei kunnallinen kotihoito taivu. Ei vaikka kuinka toivoisitte. Yksityisellä maksat siitä mitä saat. Kunnallisessa kotihoidossa maksat tietyn laskukaavan mukaan. 

Yksityisen tekemät vähemmät käyntikerrat saattavat olla huomattavasti vaikuttavampia, kuin kolme kertaa päivässä tapahtuvat piipahduskäynnit. Silloin eivät kustannuksetkaan välttämättä muutu. Kotihoidossa maksut määräytyvät tulojen mukaan, yksityisellä ajan mukaan.

Kannattaa siis ehdottomasti tutkia yksityisiä vaihtoehtoja kunnallisen sijaan! Siten myös vapautuu paikkoja niille, keneltä omaisverkosto puuttuu ja hoitajille vapautuu enemmän aikaa olla juuri heidän tukenaan.

3) Selvitä oletko oikeutettu omaisesi tietoihin

Onko sinut merkitty asiakas- tai potilastietoihin tietojen saajaksi? Onko tiedossa kenelle soitetaan jos jotain sattuu? Onko omaisesi antanut oikeuksia sinulle toimia sijaispäättäjänään? 

Jos oikeudellista toimintakykyä vielä on, pyydä omaistasi antamaan oikeudet tietoihinsa. Tästä pitää olla "mustaa vailkoisella", eli keskinäinen sopimuksenne ei riitä! (Huom: Koskee myös aviopuolisoita!) Jos oikeuksia ei ole, hoitohenkilöstö ei voi kertoa kaikkia asioita sinulle vaan heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Joissakin yksiköissä tätä valvotaan todella tarkasti, toisissa taas ollaan suurpiirteisempiä. Jotta vältytte turhalta väännöltä viranomaisten tai hoitohenkilöstön kanssa, on oikeudet oltava kirjallisena jotta pystyt joustavasti olemaan läheisesi asioissa avuksi. Jos läheiselläsi on vielä oikeudellista toimintakykyä, pystyy asian hoitamaan helposti.

4) Järjestä kotihoitajille tietoa

Kunnallisessa kotihoidossa läheistäsi saattaa hoitaa lukuisat eri hoitajat. Osa heistä käy usein, osa ehkä vain kerran. Keikkatyötä tekevillä hoitajilla saattaa olla läheisestäsi tiedossa ainoastaan nimi, osoite ja avun tarve. Esimerkiksi "aamupesut avustettuna, lääkkeet, aamupala." Kun hoitaja saapuu läheisesi luo hän ei tiedä mitään esimerkiksi kuulolaitteesta, kävelykyvystä (rollaattorilla vai ilman) elämänlaatuun liittyvistä tärkeistä asioista nyt puhumattakaan.

Siksi on äärimmäisen tärkeää järjestää tärkeimmät tiedot kotihoitajien saataville. Jos sinulla on omaisesi elämänlaatuun tai arkipäiväiseen selviytymiseen liittyvä asia kerrottavana, kotihoidon esimiehelle tai tiimin päivystyspuhelimeen soittamisesta ei ole mitään hyötyä. Ei mitään.

Jos kerrot (ensimmäistä ja ehkä jopa viimeistä kertaa) käymään tulleelle sijaishoitajalle jonkin asian, tieto ei välttämättä kulje eteenpäin. Hänellä saattaa olla listallaan toistakymmentä muuta asiakasta toiveineen. Jos tiedon ottaa vastaan tuttu vakituinen hoitaja, tieto ei välttämättä kulje seuraavassa vuorossa olevalle sijaiselle.

On äärimmäisen tärkeää, että tieto on pysyvästi siellä missä kotihoidon asiakaskin on. Vaikka väkeä ympärillä vaihtuu on tieto ja asiakas samassa paikassa. Tein pikaisen esimerkin siitä, millä tavalla tieto on hyvä olla nähtävillä. Yksinkertaista, mutta todella tehokasta viestintää:

Kotihoito sujuvaksi.png

Kirjoita lyhyesti! Vain ydinasiat nähtävissä yhdellä silmäyksellä. Laita lappu näkyvälle paikalle. Jos asia koskee pukeutumista, laita se vaatekaapin oveen. Jos se koskee ruokailua, laita jääkaapin oveen. Jos asia koskee oven lukitusta, ulos lähtemistä tai mitä tahansa erittäin tärkeää, laita lappu ulko-oven sisäpuolelle. Siitä jokainen kulkija poistuu eikä voi olla huomaamatta A4-kokoista viestiäsi.

Asiallinen viestintä otetaan varmasti hoitajien puolella vastaan ilolla, koska selkeä ja oikea tieto helpottaa heidän työtään. 

5) Selvitä vapaaehtoistyön mahdollisuudet

Auttajia on paljon, muta kuilu auttajien ja avuntarvitsijoiden välillä on harmillisen suuri. Omainen voi toimia yhdistävänä välikappaleena, toisin kuin hoitohenkilöstö joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Ota yhteyttä omaisesi lähellä oleviin vapaaehtoistoimijoihin ja kysy apua omaisellesi. Tai itsellesi.

6) Pidä huolta itsestäsi!

Omaisen sairastamista tai haurastumista on hemmetin rankkaa seurata läheltä. Jotta voit olla hänen tukenaan, sinulla tulee olla henkisiä ja fyysisiä voimia riittävästi. Puhu jollekin! Hakeudu vertaisryhmiin, jossa muut ovat samassa tilanteessa kuin sinäkin. Kukaan ei voi ymmärtää sinua niin kuin toinen samassa liemessä oleva. Ja usko pois, teitä on paljon!

Aloita vaikka paikallisesta potilasyhdistyksestä. Jos juuri he eivät voi auttaa sinua, ainakin he osaavat neuvoa eteenpäin.


Toivottavasti näistä oli apua sinulle!

Kerro jos joku jäi mietityttämään tai jos huomasit jotain mitä listalta puuttuu!

Tiina