Joko sinulla tai sisaruksillasi on POA*?

Jos teistä kenelläkään ei ole sitä, kannattaa valmistautua byrokratian pyörteisiin vanhempienne kunnon heikentyessä. Jos haluatte mennä helpompaa tietä, pyytäkää vanhempianne hankkimaan teille "POA" eli Power of Attorney.


*Käytän tässä artikkelissa amerikkalaisten käyttämää lyhennettä POA. Vapaasti käännettynä se on "asianajajan valtuudet". Power of Attorney on terminä helpompi hahmottaa, kuin suomenkielinen edunvalvontavaltuutus (jolla on harmillisen negatiivinen kaiku). Täsmällinen englanninkielinen termi asiakirjalle on continuing power of attorney.


Jotta voit olla vanhempasi apuna esimerkiksi laskujen maksussa, sinä tarvitset siihen vanhemmaltasi luvan KIRJALLISENA, jotta pystyt todistamaan oikeutesi viranomaisille. Keskinäinen sopimus tai hyvä tahto ei riitä!

Laskujen maksaminen voi hoitua etukäteen annetun tilinkäyttöoikeuden turvin, mutta tarvitset lupia moniin muihin paikkoihin. Kelan etuuksien hakeminen, vero-asiat, apteekki, omakotitalon myynti.... Kaikki nämä hoituvat yhdellä valtakirjalla, joka edunvalvontavaltuutus.

POA on tehtävä valmiiksi etukäteen ja se vahvistetaan viranomaisilla vasta sitten kun tai jos läheisesi tarvitsee apua asioidensa hoitamisessa. Kannattaa huomioida, että myös aviopuolisoilla on oltava toisilleen POA, jotta toisen asioita voi hoitaa! 

Jos vanhempasi ovat yli 60-vuotiaita, on syytä ottaa asia puheeksi pikimmiten! 

POA:n hankkimista ei kannata siirtää tai pelätä. Kukaan ei vielä saa oikeuksia kenenkään asioiden hoitamiseen vaan asiakirja tehdään pahan päivän varalle.