"Tein itse ja säästin"

Miksi itse tehty edunvalvontavaltuutus ei ole hyvä ratkaisu?

Miksi edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä pitää maksaa, kun sen voisi tehdä itse ilmaiseksi. Yksinkertainen vastaus on: Koska hyvin harva osaa valtakirjaa tehdä siten, että siitä olisi oikeasti hyötyä.

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jonka sisällölle on tarkat muotovaatimukset. Jotta se on pätevä on se tehtävä oikein. Valtakirjan vahvistaminen tapahtuu vasta sitten, kun valtuuttaja on menettänyt toimintakykynsä. Mahdollset virheet asiakirjassa tulevat ilmi silloin eikä uutta voi enää laatia. 

Ihmisten pöytälaatikoissa on lukematon määrä puutteellisia ja väärin tehtyjä valtakirjoja odottamassa sitä päivää, kun heidän läheisilleen sanotaan maistraatissa: "Valitettavasti emme voi vahvistaa tätä valtakirjaa. Se ei ole pätevä." Silloin läheiset maksavat moninkertaisesti sen hinnan, jonka itse tekemällä kuvitteli säästävänsä.

"One size, fits all"

Valtakirjassa on osia, jotka tulevat jokaisen valtakirjaan samalla tavalla. Niiden lisäksi on mahdollista päättää esim. läheisten tiedonsaantioikeuksista tai muista perheenjäsenille hyödyllisistä asioista. Jotta näitä osaa omalta kohdaltaan miettiä, tulee olla riittävästi selkeää tietoa asiasisällöstä ja myös siitä mihin kaikkeen asialla on vaikutusta. Jokaisella valtakirjan laatijalla on omanlainen perhe- tai läheisverkostonsa, joten sama kaava ei sovi kaikille. 

Edunvalvontavaltuutuksen tarkoitus on auttaa läheisiäsi asioittesi hoitamisessa. He varmasti osaavat arvostaa näkemääsi vaivaa, kun hankit itsellesi asiantuntijan laatiman valtakirjan. Puutteellinen valtakirja lisää läheisten työtä vaikka sen tosiasiallinen tarkoitus on vähentää sitä. Saatat myös tahtomattasi poistaa osalta läheisistäsi oikeuksia, jotka oletat heille automaattisesti kuuluvan. Asiantuntija osaa nähdä kokonaisuuden ja rakentaa pienistä, erillisistä palasista yhden toimivan kokonaisuuden, josta on hyötyä sinulle ja läheisillesi.


Asiantuntijan suhteen on myös syytä olla tarkkana.

Lakimiehen, varatuomarin tai pankinjohtajan titteli ei automaattisesti tarkoita asiantuntijuutta nimenomaisesti edunvalvontavaltuutuksen suhteen. Olen tarkistanut useita lakimiesten laatimia valtakirjoja vain todetakseni, että niistä on puuttunut perheen tilanteeseen oleellisesti vaikuttavia elementtejä. Perheesi asiakirjoja laativalla asiantuntijalla on edunvalvontavaltuutuksen lisäksi syytä olla ymmärrystä hoitoalan käytännöistä ja potilaslaista. Tällä osaamiskokonaisuudella tulee koko perhettä palveleva valtakirja.