Yritykset

Luennot ja puheenvuorot

Henkilöstön hyvinvointi

  • Muuttuviin perhetilanteisiin varautuva työyhteisö -koulutus

hoiva-alan yritykset

Ammattihenkilöstön koulutukset:

  • Asiakkaiden ja omaisten ohjaaminen oikeudellisessa ennakoinnissa

  • Itsemääräämisoikeuden tukeminen arjessa

  • Muuttuviin perhetilanteisiin varautuva työyhteisö -koulutus

Hoito- ja palvelusuunnitelmien asukaslähtöisyyden kartoitus ja konsultointi