Turvaa elämän taitekohtiin

lähdetään yhdessä SELKOKIELISELLE KIERTUEELLE, JOLLA OPASTAMME ikääntyviä asiakkaitanne TEKEMÄÄN AJOISSA VALINTOJA OMIEN ASIOIDENSA SUHTEEN.

Valtakunnallinen kiertueemme valmentaa kuulijoita mahdollisesti myöhemmin eteen tulevaan omaishoitajuuteen ja arjessa pärjäämiseen.

Jo tällä hetkellä 1,25 miljoonaa suomalaista auttaa läheistään. Etäomaishoitajia on nyt jo 65 000 ja määrät vain kasvavat väestön ikääntymisen myötä. Suurin osa läheistään auttavista hoitaa asioita ilman asianmukaisia valtuuksia tiedonpuutteen vuoksi, päätyen lopulta raskaaseen edunvalvontaan.

Oikea-aikaisella ohjauksella saadaan aikaan merkittävä yhteiskunnallinen säästö.

Kiertueellamme ohjeet ja ratkaisut tarjotaan helposti ymmärrettävässä muodossa, jotta asiat hoituvat mahdollisimman helposti, joustavasti ja taloudellisesti. Kiertue on fyysisesti ja tiedollisesti esteetön ja saavutettava.

Tiina Kuopanportti on kokenut ja pidetty luennoitsija, jonka asiantuntemuksessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla hoitoalan koulutus ja vanhustyön hoitokokemus tarvittavaan lainopilliseen osaamiseen. Erityistä kiitosta Tiina saa selkokielisestä ja käytännönläheisestä tyylistään.

Tiina kiertää eri puolilla Suomea jakamassa tietoa valinnan mahdollisuuksista ja syistä miksi hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen asiakirjat tulee hoitaa hyvissä ajoin kuntoon ja kuinka se tehdään. On jokaisen etujen mukaista varmistaa henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen vielä silloin, kun voi itse asioihin vaikuttaa. Työllään Tiina helpottaa merkittävästi perheiden ja läheisten elämää sekä hoitohenkilökunnan työtä. Samalla viranomaisille vapautuu aikaa auttaa niitä, joilta läheisten tukiverkosto puuttuu.

Haluamme teidät mukaan kiertueellemme, tarjoamaan vastuullisia käytännön ratkaisuja seuraaviin suurimpiin ikääntyvien arjen kompastuskiviin:

Nimetön suunn.malli (6) (1).png

Haluamme teidät mukaan!

Kiertuetta varten teemme selkokielisen oppaan jokaiselle osallistujalle jaettavaksi. Oppaaseen toivomme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme oman alansa parhaimmat ratkaisut, joilla voi helpottaa ikääntyvien ja heidän läheistensä arkea. Tavoitteena huoleton huominen.

Lisäksi jokaisessa tapahtumassa on yhteistyökumppaneiden info-pisteitä, joista osallistujat saavat konkreettista ohjausta ja neuvontaa eri aihepiireistä.

Pääasiallinen kohderyhmämme on +55-vuotiaat, jolloin tavoitamme ikääntyvät ja heidän aikuiset lapsensa.

Yhteistyössä mukanamme jo:

kanta_logotype_RGB.jpg
logo-metsakeskus-vaaka-media.jpg

YHDESSÄ SAAMME ENEMMÄN AIKAAN,

TULKAA MUKAAN!

Yhteys