Tiina Kuopanportti

 
 

Tiina Kuopanportti on kokenut ja pidetty luennoitsija, jonka asiantuntemuksessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla hoitoalan koulutus ja vanhustyön hoitokokemus tarvittavaan lainopilliseen osaamiseen.

Tiina kiertää eri puolilla Suomea luennoimassa, miksi hoito- ja hoivatahdon sekä edunvalvonnan asiakirjat tulee hoitaa hyvissä ajoin kuntoon. On jokaisen etujen mukaista varmistaa henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen vielä silloin, kun voi itse asioihin vaikuttaa. Työllään Tiina helpottaa merkittävästi perheiden ja läheisten elämää sekä hoitohenkilökunnan työtä. Samalla viranomaisille vapautuu aikaa auttaa niitä, joilta läheisten tukiverkosto puuttuu.

Kuopanportti havahtui kuusi vuotta sitten oikeudellisen ennakoinnin kysymyksiin työskennellessään vanhusten hoitajana. Ymmärrystä ennakoinnin merkityksestä on kasvattanut myös omakohtainen hoitopolku harvinaisen aivosairauden myötä.

“Kahden tyttären äitinä ja etäällä asuvan eläkeläispariskunnan tyttärenä aihe on itsellekin ajankohtainen. Olenkin suunnannut tiedottamisen erityisesti eläkeikäisille ja heidän aikuisille lapsilleen. Näistä asioista on paljon helpompi puhua silloin, kun kaikki on vielä hyvin”, Tiina Kuopanportti sanoo.


Tiina Kuopanportti on työskennellyt lähes 20 vuoden aikana hoitajana eri kaupungeissa mm. vanhusten kotihoidossa. Työssään hän huomasi itsemääräämisoikeuteen liittyvän valtavan tiedon puutteen ja hädän potilaiden, heidän omaistensa sekä myös hoitohenkilökunnan keskuudessa. Asian hoito ja virallisten asiakirjojen laatiminen ei kuulu suomalaisessa yhteiskunnassa kenenkään vastuulle.

Kuopanportti otti missiokseen tiedon välityksen, jotta ehkäistäisiin tarpeetonta inhimillistä kärsimystä. Yksilöiden ja yhteiskunnan turhien kustannusten vähentäminen on myös vahvasti läsnä kaikessa työssä.

 
tiina_kuopanportti.jpg