Edunvalvontavaltuutus arkikielellä -opas


Ikäihmisille ja heidän lapsilleen suunnattu opas julkaistu

Hämeenlinnalainen oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina Kuopanportti on kirjoittanut oppaan edunvalvontavaltuutuksesta. Kuopanportti on viime vuosina luennoinut ympäri Suomea edunvalvontavaltuutuksesta ja hoitotahdosta ja nähnyt, että oppaalle on huutava tarve.

Opas on kirjoitettu Tiina Kuopanportin tyylille ominaisella maanläheisellä tavalla, jotta vaikeaselkoiseksi koettu aihe olisi helpompi omaksua. Se kertoo muun muassa mihin valtuutuksella voi vaikuttaa ja miten voi helpottaa läheisten työtaakkaa ja vaikeita päätöksiä siinä vaiheessa, jos on itse kykenemätön hoitamaan omia asioitaan. Mukana on konkreettisia tosielämän esimerkkejä siitä, mitä voi tapahtua, jos valtuutusta ei ole tehty.

Lukija pystyy oppaan avulla tarkistamaan tekemänsä valtuutuksen tai hankkimaan sen asiantuntijalta.

”Valtuutusta hankkivan on tärkeä tietää, mitä tarvitsee, jotta osaa toivoa oikeita asioita kirjattavaksi valtuutukseensa. Ymmärrystä asiasta tulee olla pöydän molemmilla puolilla”, Tiina Kuopanportti toteaa.

tiina-kuopanportti.jpg

Kuopanportti havahtui viisi vuotta sitten oikeudellisen ennakoinnin kysymyksiin työskennellessään vanhusten hoitajana. Ymmärrystä ennakoinnin merkityksestä on kasvattanut myös omakohtainen hoitopolku harvinaisen aivosairauden myötä.

“Kahden tyttären äitinä ja etäällä asuvan eläkeläispariskunnan tyttärenä aihe on itsellekin ajankohtainen. Olenkin suunnannut oppaan erityisesti eläkeikäisille ja heidän aikuisille lapsilleen. Näistä asioista on paljon helpompi puhua silloin, kun kaikki on vielä hyvin”, Tiina Kuopanportti sanoo.


Oppaan sisältö on helppolukuista ja käsittelee asioita joihin on syytä paneutua valtuutusta hankkiessaan. Opas sisältää esimerkkien lisäksi kuvia, joilla havainnollistetaan valtuutuksen merkitystä läheisille. Oppaan kuvituksesta ja taitosta on vastannut hämeenlinnalainen graafinen suunnittelija Ville Salonen, joka huikealla ammattitaidollaan pystyi kiteyttämään Kuopanportin ajatukset kuvalliseen muotoon. Kaikki oppaan valmistukseen osallistuneet Kuopanportin yhteistyökumppanit ovat suomalaisia pienyrittäjiä.

Tiina Kuopapanportin opas

Opas sopii keskustelun aloittajaksi hankalaksi koetun aiheen äärelle. Oppaan tyyli on rohkaiseva ja ennakointiin kannustava, pelottelematta mutta suoraan puhuen. Oppaasta on apua ikääntyvälle itselleen, mutta myös hänen kaikkein lähimmilleen, jotka tulevaisuudessa ehkä päätyvät valtuutuksen avulla asioita hoitamaan. Joustavammin ja vähemmällä byrokratialla.

Edunvalvontavaltuutus_arkikielellä.jpg

Oppaan hinta 24,90€ (+toimituskulut) ja E-kirjana 18,50€. Myynnissä Taitekohdan verkkokaupassa.

Parempi kolme tuntia liian aikaisin, kuin minuutin myöhässä
— William Shakespeare